WAŻNA INFORMACJA Z DNIA 26.02.2021

 

Wytyczne dla szkół  niezainteresowanych/zainteresowanych realizacją "Programu dla szkół" dla uczniów przebywających na nauce zdalnej.

Szkoła zobowiązana jest do:

 

1. Przesłania oświadczenia             podpisanego przez dyrektora szkoły mailem na adres: bok@sebex.eu, w przypadku gdy, żaden rodzic nie

    wyraził  zgody i szkoła nie jest zainteresowana rozdysponowywaniem produktów dzieciom uczącym się w systemie zdalnym.

 

W sytuacji gdy, szkoła zainteresowana jest realizacją "Programu dla szkół" dla uczniów przebywających na nauce zdalnej i posiada zgody rodziców.

Szkoła zobowiązana jest do:

 

 1. Przekazania oświadczenia          podpisanego przez dyrektora szkoły mailem na adres: bok@sebex.eu, w przypadku gdy rodzice/ opiekunowie prawni, wyrazili zgodę na odbiór produktów dla dzieci uczących się w systemie zdalnym. 

 2. Prowadzenia ewidencji wydawanych porcji w formie pisemnej o liczbie porcji przekazanych rodzicom/ opiekunów prawnych.

 3. Wydawania porcji komponentu mlecznego lub/i porcje komponentu owocowo-warzywnego rodzicom/ opiekunów prawnych dzieci przebywających na nauce zdalnej zgodnie z Warunkami udziału w „Programie dla szkół”.

Program dla szkół.jpg

Aplikacja dot. zmiany liczby dzieci

Kliknij, aby zmienić liczbę dzieci i wygenerować aneks

UWAGA! NIE DOKONUJEMY ANEKSU, JEŚLI ZWIĘKSZENIE LICZBY DOT. DZIECI POZOSTAJĄCYCH W SYSTEMIE NAUKI ZDALNEJ.

NALEŻY WYSŁAĆ WW. OŚWIADCZENIE_Program dla szkół_nauka zdalna

Największy dostawca "Program dla Szkół"

HARMONOGRAM DOSTAW (dokończenie I Semestru)

Calendar
 

"Program

dla Szkół"

„Program dla Szkół” skierowany jest do uczniów klas I – V szkół podstawowych.

Celem  „Programu dla Szkół” jest długoterminowa zmiana nawyków żywieniowych dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw oraz mleka i jego przetworów w ich codziennej diecie, na etapie na którym kształtują się ich nawyki żywieniowe. Dodatkowo, celem Programu jest promocja zdrowego odżywiania poprzez działania edukacyjne realizowane w szkołach podstawowych.

W ramach komponentu mlecznego w roku szkolnym 2020/2021 dzieci w szkołach podstawowych otrzymują bezpłatnie:

mleko białe, kefir, jogurt naturalny oraz twarożek naturalny

 

W ramach komponentu owocowo-warzywnego w roku szkolnym 2020/2021 dzieci w szkołach podstawowych otrzymują bezpłatnie porcje:

jabłek, gruszek, śliwek, truskawek, kalarepy, marchewki, rzodkiewki, pomidorów, papryki oraz sok owocowy

Obecnie obsługujemy ponad 1500 szkół

Nasza firma dystrybuuje mleko, owoce i warzywa w ramach Programu dla Szkół na terenie województw:

 • mazowieckie

 • łódzkie

 • śląskie

 • podlaskie

 • warmińsko-mazurskie

 • pomorskie

 • kujawsko-pomorskie

 • zachodnio-pomorskie

Zapraszamy do współpracy!

KEEP

IN TOUCH

 

Bezpieczeństwo dostaw

Nasz adres

Sebex sp. z o.o. sp.k.
02-281 Warszawa
ul. Municypalna 20

NIP: 1180084794

Dane kontaktowe

tel. 22 863 54 67

tel.   502 556 088 

tel.   502 556 077

bok@sebex.eu
 

Skontaktuj się z nami
Opiekunowie Klienta

Agnieszka Łyszkiewicz woj. mazowieckie

tel. 519 140 454
agnieszka.lyszkiewicz@sebex.eu

 

 

Filip Sokołowski woj. mazowieckie, łódzkie
tel. 501 939 996
filipsokolowski@sebex.eu

 

 

Biuro Sebex woj. śląskie i południowa część woj. łódzkiego
tel.  504 253 631
bok@sebex.eu

 

 

Mateusz Borowski woj. podlaskie i warmińsko-mazurskie (Ełk)
tel. 508 972 148
mateusz@sebex.eu

 

 

Marek Bielski woj. warmińsko-mazurskie, zachodnio-pomorskie, kujawsko-pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel. 516 321 897
marek@sebex.eu

 

 

Mariusz Pawiński woj. kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie
tel. 512 684 373
mariusz@sebex.eu

 
 

Aktualności

 

Drodzy Państwo,

 

Bardzo cieszymy się, że powróciła nauka do szkół w trybie stacjonarnym.

W związku z tym, iż dzieci z klas I-III wracają do szkół od 18.01.2021 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało 15.01.2021 kolejną nowelizację rozporządzenia dot. „Programu dla szkół”, w której umożliwia dokończenie realizacji dostaw w ramach I semestru 2020/2021.

 

Dokończenie I semestru od 25.01 do 05.03.2021: (od 25.01 – 05.03.2021 komponent mleczny, od 01.02 - 05.03.2021 komponent owocowo-warzywny).

 

Realizacja dostaw na II semestr od 08.03 do 11.06.2021.

 

DOBRE WIADOMOŚCI DOTYCZĄCE II SEMESTRU:

 

 1. Zgody od rodziców dot. udziału dzieci w „Programie dla szkół” – powrót do  dowolnej formy wybranej przez szkołę, (np. na Librus-ie, Teams-ach). Jednak należy pamiętać, aby dokumenty były archiwizowane przez 5 lat na wypadek kontroli (Propozycja formularza dla Państwa)

 2. Powrót do PAPIEROWEJ WERSJI DOKUMNETÓW DOSTAW (WZ) !

 3. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom informujemy, że liczba dzieci zawarta na umowach dotyczących II semestru 2020/2021 zostanie automatycznie zaktualizowana w okresie 15-26.02.2021 przez nasze biuro.

 4. ROZWINIĘCIE BIURA OBSŁUGI – SZKOŁY BĘDĄ MOGŁY KOMUNIKOWAĆ SIĘ Z OSOBĄ DEDYKOWANĄ NA STAŁE DO DANEGO REGIONU – szczegółowe informacje prześlemy w II semestrze.

Program dla Szkół        Bezpieczeństwo dostaw      Aktualności      Kontakt

© 2020 Mleczarze.pl | Strona zbudowana przy użyciu Wix.com